KARİYER

Kariyer

Kariyer yönetimi sistemimiz grubumuzun stratejileri doğrultusunda tüm çalışanlarımızın gelişimlerine destek vererek, doğru zamanda doğru işte görevlendirilmelerinden başlamak üzere sistematik bir şekilde yürütülen bir süreç. Çalışanlarımızın yatay ve dikey tüm kariyer hareketleri (terfiler, transferler vb.), kariyer ve gelişim yönetimi sistemi içinde düzenli olarak bölüm yöneticileri ile bir araya gelerek değerlendirilir.


Başvurularınız sadece Havuzlu Asmazlar Konağı yönetimi tarafından görüntülenir ve değerlendirilir.